Prepare Studie

Deze studie is ontwikkeld om te onderzoeken of mensen kenmerken hebben die het effect van de behandeling met een antipsychoticum kunnen voorspellen. Met zo’n voorspeller willen wij in de toekomst eerst vaststellen of iemand verbetering kan verwachten door behandeling met antipsychotica voordat de medicatie wordt gestart.

Het onderzoek loopt van 2020 tot 2024 in samenwerking met Universitair Medisch Centrum Utrecht, ZonMw, Altrecht, Amsterdam Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Bekijk voor meer informatie de studieomschrijving en patiënteninformatie.