Patiënteninformatie

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Als u meedoet, duurt deelname aan het onderzoek voor u in totaal 10-15 weken. In deze periode worden er op drie momenten in uw behandeling extra metingen verricht en vragenlijsten afgenomen. Op twee momenten nemen wij een kleine hoeveelheid bloed bij u af (6-8ml). U kunt alleen aan het onderzoek meedoen als u met uw behandelaar hebt afgesproken dat u behandeling met een antipsychoticum gaat starten. De behandeling zelf is dus onderdeel van ‘reguliere’ zorg en geen onderdeel van het onderzoek.

Is deelname vrijwillig?

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Patiënten zijn vrij om te beslissen of zij deelnemen of niet. Deze beslissing zal geen invloed hebben op de klinische zorg die zij ontvangen. Als een patiënt besluit om deel te nemen, kan diegene ook tijdens de studie nog stoppen, ongeacht de reden hiervoor. Patiënten krijgen een vergoeding van €20,- per bezoek als zij deelnemen aan het onderzoek. Gemaakte extra kosten, zoals reiskosten, worden vergoed.

Wie kan er deelnemen?

Er is een aantal voorwaarden waar patiënten aan moeten voldoen voordat zij mogen deelnemen. Als een patiënt geïnteresseerd is in deelname, moeten alle voorwaarden worden besproken met de behandelend arts. Voor deelname moeten patiënten:

  • Tussen de 16 en 40 jaar oud zijn
  • Met een antipsychoticum starten

Zijn er voordelen voor de deelnemers?

Als u meedoet aan dit onderzoek betekent het niet dat uw ziekte daardoor overgaat of dat u minder last krijgt van uw ziekte. Wel krijgt u een verslag van de gegevens die wij voor het onderzoek in kaart brengen, die u inzicht kunnen geven in uw klachten. Daarnaast draagt u door deel te nemen bij aan meer kennis over de behandeling en het ontstaan van een psychose.

Kan ik meer informatie krijgen?

Wanneer u geïnteresseerd bent in deelname aan dit onderzoek, neem dan contact op via het kopje contact op de website. Op die manier komt u in contact met het onderzoeksteam.