Studieomschrijving

Voorspellen wie er baat hebben bij antipsychotica

Achtergrond

Antipsychotica zijn meestal effectieve medicijnen tegen een psychose, maar niet altijd. Ongeveer twee op de drie mensen die antipsychotica gebruiken voor een psychose, hebben geen psychose meer na 10 weken behandeling. Helaas heeft dus ook een derde van de patiënten nog klachten na 10 weken die niet of niet voldoende zijn verbeterd. Het is momenteel onvoorspelbaar wie wel baat zal hebben bij het gebruik van een antipsychoticum, en wie niet.

Het doel

In de Prepare studie onderzoeken wij of mensen kenmerken hebben die het effect van de behandeling met een antipsychoticum kunnen voorspellen. Met zo’n voorspeller willen wij in de toekomst eerst vaststellen of iemand verbetering kan verwachten door behandeling met antipsychotica voordat de medicatie wordt gestart. Zo kan worden voorkomen dat antipsychotica worden voorgeschreven aan patiënten die daar geen baat bij zullen hebben. En kunnen patiënten beter inschatten of een antipsychoticum een geschikte behandeloptie voor hen is.

Wat is het Prepare onderzoek?

In de Prepare studie zoeken wij naar medische kenmerken die respons op antipsychotica kunnen voorspellen. Met respons bedoelen wij dat het slikken van een antipsychoticum leidt tot een afname van psychotische klachten. Wij willen een voorspeller ontwikkelen met behulp van vragenlijsten en een EEG. Een EEG (Elektro-EncefaloGrafie) is een methode waarbij de activiteit van de hersenen gemeten wordt door een soort badmuts met elektroden op het hoofd te plaatsen. In eerder onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat EEG kenmerken inderdaad van waarde kunnen zijn bij het voorspellen van respons op antipsychotica.